ימי פעילות ליסודי

ימי הפעילות מופעלים בשיטת התחנות. 3-5 תחנות הפעלה עם מדריך , כל התחנות עוסקות סביב נושא אחד כללי כשכל תחנה תאיר לתלמידים את הלימוד מפן אחר. תחנות אינטראקיטביות, תחנות יוצרות ותחנות משחק