Orit

28 בנובמבר 2019

דעת ואמונה, פרשת בראשית – מתן מושקוביץ

דעת ואמונה, פרשת בראשית מתן מושקוביץ התורה בפרשה שלנו מתייחסת אל הדעת ומביאה עובדה מעניינת: בראשית ג, ה …וִהְיִיתֶם כֵּאלֹקִים יֹדְעֵי טוֹב וָרָע: זה מובא בדברי […]
28 בנובמבר 2019

תפילה – הראל דויטש

תפילה הראל דויטש בסרט הזה כבר הייתי גם היום הוא הגיע לתפילה באיחור של 20 דקות, כמו בכל יום. אבא נעץ בו את המבט המפחיד, אותו […]
28 בנובמבר 2019

תשובה כלפי שמיא ותשובה כלפי אדם – מתן מושקוביץ

תשובה כלפי שמיא ותשובה כלפי אדם מתן מושקוביץ במצב בו אדם עבר עבירה מסוימת, בין אם גדולה ובין אם קטנה, הוא מתרחק מהקב”ה, כפי שכותב התניא: […]
28 בנובמבר 2019

בשם כל ישראל – רעות רובינשטיין וגילת פטליס

בשם כל ישראל רעות רובינשטיין וגילת פטליס ערב שבת, פוסעת בסמטאות מאה שערים במרכז ירושלים, נבלעת בבגדי השחורים (צריך לכבד..) בתוך כל ההמון החוזר מתפילות ערב […]
21 בינואר 2019

מהדגל על הכותל עד למשברי מלחמת יו”כ והפוסט ציונות – הרב יונתן מילוא

מהדגל על הכותל עד למשברי מלחמת יו”כ והפוסט-ציונות הרב יונתן מילוא עמד מול הכותל עימנו הרב הישיש בתפילה אמר לי, “אשרי שזכינו כולנו” ושב ונזכר- לא […]
21 בינואר 2019

להתמכר לנפילה – הרב יונתן מילוא

להתמכר לנפילה הרב יונתן מילוא אמר לי פעם מומחה לגמילה מהתמכרויות, כי המשפט המעיד יותר מכל על התמכרות הינו ההצטדקות: “אני מכור ? מתי שאני רוצה […]
21 בינואר 2019

סוד התפילה במדרשי תפילת חנה – הרב יונתן מילוא

סוד התפילה במדרשי תפילת חנה הרב יונתן מילוא במהלך דיון כיתתי בנושא התפילה- באחת הישיבות,  אמר אחד התלמידים לרבו כי קשה לו מאוד להתפלל משום שהוא […]
17 בינואר 2019

סוד הנטיעה לדורות – הרב יונתן מילוא

סוד הנטיעה לדורות אמנם את מנהג הנטיעות  בט”ו בשבט חידשו דורות אחרונים, אך “הנח להם לישראל שאם לא נביאים הם, בני נביאים הם”. טקס הנטיעות הראשון […]
17 בינואר 2019

השבת נועם הנשמות ועדן הנפשות חלק ד’ – הרב יוני מילוא

השבת נועם הנשמות ועדן הנפשות או: איך מחנכים לאהבת השבת ושמירתה מזמור שיר ליום השבת- לעתיד לבוא סיפר לנו פעם אחד מרבותיי שבמלחמת יוה”כ, בעומק המובלעת […]